خانه تاریخی قصرمنشی :

داستان بوتیک هتل قصرمنشی، از محله‌ای در دل بافت تاریخی شهر و با همین نام شروع شد.
محله ای که در ابتدا یکی از قدیمی ترین دروازه های اصفهان قدیم به نام “دروازه حسن آباد” با بیش از 600 سال قدمت واقع شده است.
آنچه سفرنامه نویس زمان صفوی “ژان شاردن” نقل است، خانه تاریخی قصرمنشی بخش کوچکی از خانه میرزا رضی مرد خوشنام و دانشمند دوران صفوی، منشی الممالک و داماد شاه عباس کبیر است.
میرزا رضی منشی الممالک، با درایت و خردمندی تمام در این محله، مسجد، حمام، بازار ، کاروانسرا، قهوه خانه و خانه ساخت که متاسفانه امروزه به جز قسمتی از عمارت، آثاری از آن باقی نمانده است.
این خانه در دوره قاجار دستخوش تغییرات و مرمت هایی گشته که رنگ و بوی قاجاری امروزش در نتیجه همان مرمت هاست.
آغاز مرمت خانه تاریخی قصرمنشی از سال 1382 شروع و پس از عبور از یک دهه مرمت و بازسازی، امروز “بوتیک هتل قصرمنشی” در عمارتی متعلق به دوران صفوی و در مجاورت یکی از اولین دروازه های اصفهان قدیم، میزبان شماست.

اسکرول به بالا